Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi / BLG 438E - Sayısal İşaret İşleme
 

BLG 438E - Sayısal İşaret İşleme

Dersin Amaçları

1. Pratik uygulamalarla dijital sinyal işleme metotlarının ö ğretilmesi
2. DSP ler üzerinde gerçek zamanlı programlama metotla rının ö ğretilmesi
3. Analog sinyal işleme üzerine, temel dijital sinyal i şleme uygulamaları tekniklerinin gösterilmesi
4. Laboratuvar uygulamarıyla sinyallerin analog ve dijital formları arasındaki ilişkilerin gösterilmesi

Dersin Tanımı

DSP’lerle gerçek zaman sinyal i şlemek için gerekli dijital programlama teknikleri.
Sürekli analog sinyallerin çevrilmesi ve i şlenmesi.
DSP ünitesi üzerinde makine kodu çevirici ve kod ay ıklama araçları kullanarak örnek programların geliştirilmesi
Analog giriş çıkı ş metotları uygulamaları, dijital filtre tasarımı
Ayrık ve hızlı fourier dönü şümü. Veri sıkı ştırma. Konuşma sentezi.

Koordinatörleri
Ahmet Arış
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2017