Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Enerji Enstitüsü / EBT 542 - Foto-Voltaik Güç Sistemleri
 

EBT 542 - Foto-Voltaik Güç Sistemleri

Dersin Amaçları

Temiz enerji kaynaklarının günden güne artan önemi ve ülkemizin yüksek güneş enerjisi potansiyeli gözönüne alındığında; Türkiye’de yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımında foto-voltaik güneş enerjisi sistemlerinin önemi açıkça görülmektedir. Sektörden de bu konuda uzmanlaşmış eleman talepleri her geçen gün artan bir oranda iletilmektedir. Benzer şekilde öğrencilerden de bu konuda eğitim almak için yoğun bir talep gelmektedir. Bu derste, mikro ölçekten makro ölçeğe kadar (kW - MW) foto-voltaik güç sistemleri, tipleri, bileşenleri, boyutlandırma öncesinde yapılması gereken analizler, sistemin tasarım, boyutlandırma ve işletim kriterleri, sabit, tek ve çift eksenli hareketli taşıyıcı elemanlar, şebekeden bağımsız ve şebekeye bağlı uygulamalar, fosil yakıtlı sistemler ve rüzgar enerjisi sistemleri gibi diğer güç sistemleri ile bütünleşik kullanımı, kurulum ve işletim maliyetlerinin analizi gibi bilgiler verilerek; foto-voltaik güneş enerjisi sistemlerinin uygulaması konusunda kapsamlı bir formasyonun verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Güneş ışınımı, güç yoğunluğu dağılımları ve potansiyel değerlendirme yöntemleri. Işınım yoğunluğu, enerji, güç, verim ve sıcaklık ölçüm yöntemleri ve bu ölçümlerde belirsizlik ve hata analizleri. Fotovoltaik pillerin karakteristik büyüklükleri (Gerilim-Akım, Güç-Akım, Verim-Güç karakteristikleri, doldurma faktörleri vb), sıcaklığın ve ışınım şiddetinin etkileri. Fotovoltaik hücreler, fotovoltaik paneller ve panel dizilerinin karakteristikleri arasındaki farklar, fotovoltaik panellerin tasarım ve üretim teknikleri, mikro ve makro sistem uygulamaları. Sabit taşıyıcılar ile tek ve çift eksenli hareketli taşıyıcı elemanların yapısı, malzemeleri ve boyutlandırmaları. Şebekeden ayrık uygulamalarda enerji depolanması için kullanılan teknolojiler. Şarj kontrol cihazları, maksimum güç noktası izleyicileri ve eviriciler. Şebekeye bağımlı, bağımsız ve diğer güç kaynakları ile bütünleşik kullanımlar. Foto-voltaik güç sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonu, işletimi, bakımı, kurulum ve işletim maliyetlerinin analizi. Örnek projeler.

Koordinatörleri
Burak Barutçu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2017