Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 261 - Fiziksel Çevre Kontrolü
 

SBP 261 - Environmental Control Studio

Course Objectives

1. Bugün çevre kirliliği, enerji krizi gibi problemler dünyamızı zorlarken, ileride bu problemleri bilinçsizce yaratmayacak, gerektiğinde önleyebilecek elemanlar yetiştirmek üniversitemizin görevlerinden biridir.
2. Çevre bilimi içerisinde ele alınan, insan konforunun (ısısal, görsel, işitsel) klimatoloji (kentsel-mikro, bölgesel-makro), pasif-aktif iklimlendirme, doğal-yapay aydınlatma, akustik gibi konu alanları,fiziksel planlamada yukarıda sözü edilen sorunlar nedeniyle de etkin rol oynamaktadır.
3. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yukarıda sayılan konu alanlarında, öğrencilerin öncelikle kuramsal bilgiye ulaştırılması ve tasarım sürecinde aktarılabilecek becerinin kazandırılması gerekmektedir.

Course Description

Climatic elements and comfort, determination and interpretation of climatic data, built environment design parameters related to climatic control, sita selection, determination of distances between buildings. Environmental noise pollution, measurements and rating techniques, effects of noise on human and social health, determination of acceptable noise limits (criteria) and noise impact analysis, environmental noise sources, the concept of noise techniques on site planning and regulations to be taken against noise pollution. Visual comfort, daylighting, artificial lighting, light sources, outdoor lighting design. Definition of fire and fire control appropriate distances between buildings from the fire control point of view, fire installation systemsin settlements. Workshop on site selection and spacing of buildings from tha standpoints of climate, noise daylight and fire control.

Course Coordinator
Nurgün Bayazıt
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2020