Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 323 - Şehirsel Tasarım
 

SBP 323 - urban design

Course Objectives

Değişik dönemlerde, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel yapıları ile mekansal düzen ilişkileri, kentsel dokuyu oluşturan ögeler; kuramlar ve tanımlamalar,Kentsel mekan ve insan ilişkileri,Duyusal değerlendirme sistemleri,Görsel algılama, kavrama ve davranış kalıpları,Kimlik ve doku kavramı, Estetik değerlendirmeler ve ölçek,Tasarım, çevre ve davranış psikolojisi,İşlev, ölçü, biçim, oran, tipolojik değerlendirmeler,Kentsel mekan, pozitif ögeler, negatif ögeler, strüktürel, işlevsel, biçimsel özellikler,Kentsel ölçekte doku, renk, ışık, gölge, uyum, kontrast, denge, simetri, asimetrik denge, aks, dominant öge, Kentsel bölgeler ve tasarım ilkeleri konu alanlarında öğrencilere bilgi aktarmak, tartışma imkanı yaratmak ve tüm bu bilgileri temel alan seminer çalışması ile öğrencilerin birikimlerini eleştirel bir yaklaşımla yönlendirmek ve değerlendirmek.

Course Description

Değişik dönemlerde, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel yapıları ile mekansal düzen ilişkileri, kentsel dokuyu oluşturan ögeler; kuramlar ve tanımlamalar,Kentsel mekan ve insan ilişkileri,Duyusal değerlendirme sistemleri,Görsel algılama, kavrama ve davranış kalıpları,Kimlik ve doku kavramı, Estetik değerlendirmeler ve ölçek,Tasarım, çevre ve davranış psikolojisi,İşlev, ölçü, biçim, oran, tipolojik değerlendirmeler,Kentsel mekan, pozitif ögeler, negatif ögeler, strüktürel, işlevsel, biçimsel özellikler,Kentsel ölçekte doku, renk, ışık, gölge, uyum, kontrast, denge, simetri, asimetrik denge, aks, dominant öge, Kentsel bölgeler ve tasarım ilkeleri konu alanlarında öğrencilere bilgi aktarmak, tartışma imkanı yaratmak ve tüm bu bilgileri temel alan seminer çalışması ile öğrencilerin birikimlerini eleştirel bir yaklaşımla yönlendirmek ve değerlendirmek.

Course Coordinator
Hatice Ayataç
Eda Yücesoy
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023