Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 323 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Şehirsel Tasarım
English urban design
Course Code
SBP 323 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Hatice Ayataç
Rümeysa Bayar
Course Objectives Değişik dönemlerde, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel yapıları ile mekansal düzen ilişkileri, kentsel dokuyu oluşturan ögeler; kuramlar ve tanımlamalar,Kentsel mekan ve insan ilişkileri,Duyusal değerlendirme sistemleri,Görsel algılama, kavrama ve davranış kalıpları,Kimlik ve doku kavramı, Estetik değerlendirmeler ve ölçek,Tasarım, çevre ve davranış psikolojisi,İşlev, ölçü, biçim, oran, tipolojik değerlendirmeler,Kentsel mekan, pozitif ögeler, negatif ögeler, strüktürel, işlevsel, biçimsel özellikler,Kentsel ölçekte doku, renk, ışık, gölge, uyum, kontrast, denge, simetri, asimetrik denge, aks, dominant öge, Kentsel bölgeler ve tasarım ilkeleri konu alanlarında öğrencilere bilgi aktarmak, tartışma imkanı yaratmak ve tüm bu bilgileri temel alan seminer çalışması ile öğrencilerin birikimlerini eleştirel bir yaklaşımla yönlendirmek ve değerlendirmek.
Course Description Değişik dönemlerde, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel yapıları ile mekansal düzen ilişkileri, kentsel dokuyu oluşturan ögeler; kuramlar ve tanımlamalar,Kentsel mekan ve insan ilişkileri,Duyusal değerlendirme sistemleri,Görsel algılama, kavrama ve davranış kalıpları,Kimlik ve doku kavramı, Estetik değerlendirmeler ve ölçek,Tasarım, çevre ve davranış psikolojisi,İşlev, ölçü, biçim, oran, tipolojik değerlendirmeler,Kentsel mekan, pozitif ögeler, negatif ögeler, strüktürel, işlevsel, biçimsel özellikler,Kentsel ölçekte doku, renk, ışık, gölge, uyum, kontrast, denge, simetri, asimetrik denge, aks, dominant öge, Kentsel bölgeler ve tasarım ilkeleri konu alanlarında öğrencilere bilgi aktarmak, tartışma imkanı yaratmak ve tüm bu bilgileri temel alan seminer çalışması ile öğrencilerin birikimlerini eleştirel bir yaklaşımla yönlendirmek ve değerlendirmek.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021