Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 343E - Şehircilik ve İmar Hukuku
 

MIM 343E - Urbanism and Planning Law

Course Objectives

History of urban planning process. Urban Components: Residential,
commercial, recreational areas and transportation. Population and land use
densities. Development plans, their purposes and implementation technics.
Planning law, regulations and architecture. Urban design principles. Urban
spatial patterns. Term paper: Analysis of urban elements and spatial patterns
in an historic urban area. Definition of problems and proposal of solutions.

Course Description

Şehir Planlama süreci ve tarihsel gelişimi. Şehirsel öğeler: Çalışma, yaşama, dinlenme alanları ve ulaşım. Yerleşme yoğunlukları ve yapılaşma katsayıları. İmar planları, amaçları ve uygulama araçları. İmar kanunu ve yönetmelikleri ile mimarlık ilişkileri. Şehirsel Tasarım İlkeleri. Şehirsel mekan dokusunun oluşumu. Ödev çalışması: Tarihsel süreç içinde gelişmiş bir şehir parçasında, şehirsel öğelerin mekan dokusunun analizi, problemlerin tanımlanması ve öneriler

Course Coordinator
Handan Türkoğlu
Çisem Çildir
Mehmet Ronael
Begüm Eser
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021