Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 311 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Proje V
English Project V
Course Code
SBP 311 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 5
5 2 6 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Mehmet Ali Yüzer
Course Objectives .
Course Description .
Course Outcomes .
Pre-requisite(s) .
Required Facilities .
Other .
Textbook .
Other References T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.cevresehircilik.gov.tr
T.C. İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı www.ubak.gov.tr
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı www.turizm.gov.tr, www.kultur.gov.tr
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
T.C. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü www.mta.gov.tr
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı www.ormansu.gov.tr
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.tarim.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) www.tuik.gov.tr
Katamonu Valiliği http://www.kastamonu.gov.tr/
Kastamonu Belediyesi http://www.kastamonu.bel.tr/
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Davoudi, S., Strange, I., 2008. Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, RTPI Library Series.
Carmona, M., Burgess, R., Strategic Planning and Urban Projects,Delft University Press, Delft. (Kütüphane harici kaynak)
Healey, P., 1997. Making Strategic Spatial Plans, Routledge. (Kütüphane harici kaynak)
Healey, P., 2003. Readings in planning theory, Blackwell Malden, MA. (Kütüphane harici kaynak)
Healey, P., 2006. Relational Complexity and the imaginative power of strategic spatial planning, European Planning Studies, Vol 14 (4), pp 525–246.
Healey, P., 2007. Urban Complexity and Spatial Strategies, Routledge, Oxon. (Kütüphane harici kaynak)
Londra Stratejik Planı, www.london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/strategic-plan
Shearer, A.W. et al, 2009. Land Use Scenarios: Environmental Consequences of Development, CRC Press, Boca Raton.
Ersoy, M., 2012. Kentsel Planlama Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara.
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, www.kentges.gov.tr/KentlesmeSurasi/SuraCalismalari.aspx
Kentleşme Şurası Raporu, www.kentges.gov.tr/_dosyalar/sura_raporlari/kitap1.pdf
T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2013), “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023”, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ağustos 2013
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Üst Ölçek Mekansal Strateji Planlaması Hazırlama, Uygulama ve İzleme Süreci, Yöntem ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, http://www.oka.org.tr/
Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Açıklama Raporu T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü
Diğer Kaynaklar
T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası www.spo.org.tr
Kentsel Araştırma Gönüllüleri www.kentli.org
Yerel Yönetimler Portalı www.yerelnet.org.tr
Şehir Planlama Portalı www.cyburbia.org
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021