Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 343 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Şehircilik ve İmar Hukuku
English Urbanism and Planning Law
Course Code
MIM 343 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 2 2 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Özhan Ertekin
Course Objectives Şehir planlama süreci ve tarihsel gelişimi. Şehirsel Ögeler ve arazi kullanımı: barınma, çalışma, dinlenme alanları ve ulaşım ilişkileri. Nüfus, yerleşme ve yapılaşma yoğunlukları. Imar Planları ve uygulama araçları. Imar Kanunu, yönetmelikleri ve yönetimi. Sit alanlarında planlama ve koruma. Şehir yenileme. Şehirsel Tasarım ilkeleri. Şehir strüktürü ve dokusu. Kamusal açık alanlar.
Course Description Şehir planlama süreci ve tarihsel gelişimi. Şehirsel Ögeler ve arazi kullanımı: barınma, çalışma, dinlenme alanları ve ulaşım ilişkileri. Nüfus, yerleşme ve yapılaşma yoğunlukları. Imar Planları ve uygulama araçları. Imar Kanunu, yönetmelikleri ve yönetimi. Sit alanlarında planlama ve koruma. Şehir yenileme. Şehirsel Tasarım ilkeleri. Şehir strüktürü ve dokusu. Kamusal açık alanlar.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023