Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 312 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish VİZE Proje VI
English VİZE Project VI
Course Code
SBP 312 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
5 2 6 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Mehmet Ali Yüzer
Course Objectives To provide planning skills for future renewal, revival, sanitation, conservation and design policies, strategy and action plans within the framework of possible scenarios in the existing settlement and development areas of the city by associating the spatial, legal, financial, ethical and socio-political dimensions of urban planning.
Course Description Determination of action areas in present and development areas according to 1/5000 scale strategic plan decisions, determination of scenario alternatives, evaluation of legal frame work and the planning and desing of housing, recreation, facilities and functional areas.
Course Outcomes .İSTENENLER
Grup Çalışması
Uygulama İmar Planı çalışmasına yönelik 1/2000 ve/veya 1/1000 ve diğer uygun ölçeklerde analizler ve raporlar;
• Doğal Çevre Analizleri – Eş yükselti, eğim, yön, rüzgâr analizleri vb.
• Yapısal Çevre Analizleri – Bina ölçeğinde yapı kullanımı ve özellikleri, donatı alanları ve erişebilirlik analizi, yapılaşma yoğunluğu (TAKS, KAKS, EMSAL vd.), nüfus yoğunluğu, erişilebilirlik, ulaşım projeksiyonları, doku analizleri, görsel analizler
• Sosyo-ekonomik Analizler – Fayda maliyet analizi ve sosyal yapı analizi
• Tematik Analizler
Bireysel Çalışmalar
• Doğal çevre analizleri, yapısal çevre analizleri, sosyo-ekonomik analizler ve çalışma alanlarına yönelik tematik analizlerinden oluşturulan sentez
• Uygulama imar planına yönelik eylem alanlarının belirlenmesi, kentin farklı karakteristik alanlarının tasarımı (Tarihi kent merkezi, gelişme alanı, mevcut yerleşim alanı, sanayi alanı vb.), seçilen gelişme alanına yönelik maket ve istenirse ek olarak 3-boyutlu modelleme/görselleştirmeler
o Meskun Alan: Min: 40-50 ha
o Gelişme Alanı: Min: 25-30 ha
• Uygulama imar planı, plan notları ve raporu, nazım imar planı revizyon çalışması
ÖNEMLİ NOT.1: Proje teslimleri, dijital olarak İTÜ Ninova platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.
Pre-requisite(s) SBP 311 MIN DD
veya SBP 311E MIN DD
Required Facilities
Other
Textbook
Other References ÖNEMLİ NOT.2: Beşinci dönem çalışma alanı için paylaşılan veri klasörüne ek olarak, bu projede daha sık kullanacağınız verilere aşağıdaki Drive klasörü üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:
https://drive.google.com/drive/folders/1bTgjQ9nfTGDuCqfjIHigD-pGSwFIgRF0?usp=sharing
ÖNEMLİ NOT.3: Gerekli olması halinde, proje teslimleri, İTÜ Ninova’ya ek olarak aşağıdaki Drive’a yüklenecektir:
https://drive.google.com/drive/folders/1E2T79QiVftCBWxagQ3lhlzaaT9wdSrmN?usp=sharing
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023