Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 312 / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 1 22 ŞUBAT Eylem alanlarına yönelik verilerin analizi için hazırlık çalışmaları: Doğal çevre analizleri, yapısal çevre analizleri ve sosyo-ekonomik analizler Ölçek: 1/1000, 1/2000 Çalışma hazırlığı
25 ŞUBAT Eylem alanlarına yönelik verilerin analizi için hazırlık çalışmaları: Doğal çevre analizleri, yapısal çevre analizleri ve sosyo-ekonomik analizler Ölçek: 1/1000, 1/2000 Stüdyo çalışması
2 1 MART Eylem alanlarına yönelik verilerin analizi için hazırlık çalışmaları: Doğal çevre analizleri, yapısal çevre analizleri ve sosyo-ekonomik analizler Ölçek: 1/1000, 1/2000 Stüdyo çalışması
4 MART Proje-5 çerçevesinde oluşturulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının irdelenmesi. Stüdyo çalışması
3 8 MART Proje-5 çerçevesinde oluşturulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının irdelenmesi. Stüdyo çalışması
11 MART TEKNİK GEZİ
4 15 MART Eylem planı yapılacak alanlarda mülkiyet, ulaşım, altyapı, yoğunluk ve arazi kullanım kararlarının oluşturulması ve alternatiflerin değerlendirilmesi. Ölçek: 1/1000 Stüdyo çalışması
18 MART Eylem planı yapılacak alanlarda mülkiyet, ulaşım, altyapı, yoğunluk ve arazi kullanım kararlarının oluşturulması ve alternatiflerin değerlendirilmesi. Ölçek: 1/1000 Stüdyo çalışması
SEMİNER: Koruma Amaçlı Planlara İlişkin Değerlendirmeler ve Genel İlkeler
Doç. Dr. Engin E. EYUBOĞLU
5 22 MART Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
25 MART Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
SEMİNER: Mekânsal Çözümlemelerin Planlama Yaklaşımları ile İfadelendirilmesi
Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER
6 29 MART Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
1 NİSAN Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
SEMİNER: Eylem Alanlarının Yasal Açıdan İrdelenmesi plan uygulama araçları
Prof. Dr. Şevkiye Şence TÜRK
7 5 NİSAN Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
8 NİSAN Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
8 12 NİSAN Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
15 NİSAN I. DEĞERLENDİRME: SENTEZ ve BİR EYLEM ALANININ NAZIM İMAR PLANINA UYGUN 1/1000 ÖLÇEĞİNDEKİ TASARIMI (KENT MERKEZİ VEYA GELİŞME ALANI) Online Jüri -Teslim
9 19 NİSAN Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
22 NİSAN Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 Stüdyo çal.
10 26 NİSAN Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 ve Plan notlarının geliştirilmesi Stüdyo çalışması
29 NİSAN Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 ve Plan notlarının geliştirilmesi Stüdyo çalışması
11 3 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI
6 MAYIS ARA TATİL
12 10 MAYIS Eylem alanlarının planlama ve tasarımı Ölçek: 1/1000 ve Plan notlarının geliştirilmesi Stüdyo çalışması
13 MAYIS Eylem alanlarının planlaması, tasarımı ve raporlanması Ölçek: 1/1000 ve
Plan notlarının geliştirilmesi Stüdyo çalışması
SEMİNER: Plan Notları Geliştirme
Prof. Dr. Ş. Şence TÜRK
13 17 MAYIS Eylem alanlarının planlaması, tasarımı ve raporlanması Ölçek: 1/1000 ve
Plan notlarının geliştirilmesi Stüdyo çalışması
20 MAYIS Eylem alanlarının planlaması, tasarımı ve raporlanması Ölçek: 1/1000 ve
Plan notlarının geliştirilmesi Stüdyo çalışması
14 24 MAYIS Eylem alanları planlaması ve tasarımı Ölçek: 1/1000 ve Plan notları Stüdyo çal.
27 MAYIS II. DEĞERLENDİRME: ÇALIŞILAN DİĞER ALANIN NAZIM İMAR PLANINA UYGUN 1/1000 ÖLÇEĞİNDEKİ TASARIMI Online Jüri -Teslim
15 31 MAYIS Eylem alanları planlaması ve tasarımı Ölçek: 1/1000 ve Plan notları Stüdyo çal.
3 HAZİRAN Eylem alanları planlaması ve tasarımı Ölçek: 1/1000 ve Plan notları Stüdyo çalışması
Not: Seminer dersleri saat 16.00- 17.00 arasında Proje Koordinatörlüğü’nün duyuracağı sınıflarda ortak gerçekleştirilecektir.
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023