Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / TES 113E - Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar
 

TES 113E - Basic Design & Visual Arts

Course Objectives

1. To inform students about conceptual and practice based knowledge on creativity, design principles, design elements
2. Make the student gain the ability to express what they think visually and understand this process and systematical approach.

Course Description

Tasarım elemanları; nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ışık, biçim. Tasarım ilkeleri; tekrar, ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı; algı psikolojisi, geştalt ilkeleri (yakınlık, benzerlik, şekil-zemin vb), görsel yanılsama. Mekan Kavramı; iki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, şehirsel mekan geometrisi. Doğal ve yapay çevrenin analizi (ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama). Desen bilgisi (nokta, çizgi, aksanlı çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi). Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri.

Course Coordinator
Oğuz Haşlakoğlu
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023