Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / TES 113E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar
English Basic Design & Visual Arts
Course Code
TES 113E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
2 - 4 -
Course Language English
Course Coordinator Oğuz Haşlakoğlu
Course Objectives 1. To inform students about conceptual and practice based knowledge on creativity, design principles, design elements
2. Make the student gain the ability to express what they think visually and understand this process and systematical approach.
Course Description Tasarım elemanları; nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ışık, biçim. Tasarım ilkeleri; tekrar, ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik. Görsel algı; algı psikolojisi, geştalt ilkeleri (yakınlık, benzerlik, şekil-zemin vb), görsel yanılsama. Mekan Kavramı; iki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, şehirsel mekan geometrisi. Doğal ve yapay çevrenin analizi (ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama). Desen bilgisi (nokta, çizgi, aksanlı çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi). Renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023