Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 338 / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI
Hafta Tarih Konu
1. 21.02.2023 GİRİŞ Planlamada Kantitatif Yöntemler Dersi Açılış Dersi
2. 28.02.2023 SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem Analizi
• Sistemlerin Özellikleri
• Sistem Analizinin Aşamaları
Şehirler Sistemi ve Şehir Sistemleri
• Sistemler: Ulaşım, Arazi Kullanım, Donatı Sistemleri
• Şehirler Sistemi
• Şehir Sistemleri
3. 07.03.2023 MODEL GELİŞTİRME Model Geliştirme-Uygulama
• Model tipleri
• Şehir modelleme merkezleri
4. 14.03.2023 Lineer Programlama
• Geometrik Yöntem
• Simplex yöntemi
5. 21.03.2023 TESİS YER SEÇİMİ • Tek Tesis Yer Seçimi
6. 28.03.2023 • Birden Fazla Tesis Yer Seçimi
7. 04.04.2023 • Dinamik Tesis Yer Seçimi
8. 11.04.2023 ARAZİ KULLANIM MODELLERİ
ULAŞIM MODELLERİ • Hansen Modeli
9. 18.04.2023 • Ticaret Tesisleri Yer Seçimi Modeli
10. 25.04.2023 YILİÇİ SINAVI
11. 02.05.2023 • Çok Amaçlı Arazi Kullanımı Planlama Modeli
• Ulaşım Sistemleri Modelleri, Şehir Ulaşım Talebi Modeli, Ulaşım Dağılımı Modeli
12. 09.05.2023 ARAZİ KULLANIM SİMÜLASYON MODELLERİ
• Veri Değerlendirme Modeli
• Hücresel Otomata Tabanlı LUCAM Arazi Kullanımı Tahmin ve Simülasyon Modeli
13. 16.05.2023 • Sanayi Alanları Yer Seçimi Modeli
14. 23.05.2023 KARAR VERME YÖNTEMLERİ

• Fayda-Maliyet Analizi
• Maliyet-Etkinlik Analizi Yöntemi
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024