Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 492E - Diploma Projesi
 

PEM 492E - Graduation Project

Course Objectives

1. Peyzaj mimarlığı eğitim bütünlüğünü oluşturan tüm disiplin alanlarında, öğrencinin gerekli bilgi ve gelişime sahip olduğu ve istenen mesleki seviyeye ulaştığını kanıtlayan bir bitirme çalışmasını ortaya koyması
2. Eleştiriler yoluyla öğrencinin yetişme olgusunun bu son aşamada daha da geliştirilmesinin sağlanması
3. Tüm öğretim boyunca edinilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşma; çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi ve çözümün önerilmesi.

Course Description

Problemin tanımlanması: Verilen alanın, çevresinin ve diğer koşullarının, gereksinmelerin ve olanakların analizi ve irdelenmesi. Analizlerle elde edilen tasarlama enformasyonunun tasarlama bilgilerine dönüştürülmesi: Tasarlama kavramının geliştirilmesi. Tasarlama kriterlerinin önceliklerinin belirlenmesi. Tüm öğretim boyunca edinilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşma; çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi ve çözümün önerilmesi.

Course Coordinator
Hayriye Eşbah Tunçay
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023