Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / MET 487E - Malzemeleri Şekillendirme Yöntemleri
 

MET 487E - Deform. Proces.of Materials

Course Objectives

1. Plastik şekillndirme yöntemlerini ve genel prensiplerini tanımlamak.

2. Plastik şekillendirme yöntemleri sonucu malzemelerin mikroyapsında meydana gelen değişimleri ve bu değişimlerin mekanik özelliklere etkisini tanımlamak.

3. Mühendislik malzemelerinin uygun plastik şekillendirme yöntemlerine karar verebilmek için gereken bilgiyi vermek.

Course Description

Plastik şekillendirme yöntemlerinin tanımı, gerilme ve birim şekil değişim arasındaki ilişkiler, Mohr dairesi ve akma kriterleri. Plastik deformasyon mekanizmaları ve deformasyon sertleşmesi. Plastik deformasyonu etkileyen faktörler. Plastik şekillendirme yöntemlerinde kullanılan fırınlar. Dövme, haddeleme, ektrüzyon. Tel çekme ve boru üretimi. Sac şekillendirme işlemleri.

Course Coordinator
Hüseyin Çimenoğlu
Hüseyin Çimenoğlu
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023