Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Malzemeleri Şekillendirme Yöntemleri
English Deform. Proces.of Materials
Course Code
MET 487E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 7
2 2 - -
Course Language English
Course Coordinator Hüseyin Çimenoğlu
Hüseyin Çimenoğlu
Course Objectives 1. Plastik şekillndirme yöntemlerini ve genel prensiplerini tanımlamak.

2. Plastik şekillendirme yöntemleri sonucu malzemelerin mikroyapsında meydana gelen değişimleri ve bu değişimlerin mekanik özelliklere etkisini tanımlamak.

3. Mühendislik malzemelerinin uygun plastik şekillendirme yöntemlerine karar verebilmek için gereken bilgiyi vermek.
Course Description Plastik şekillendirme yöntemlerinin tanımı, gerilme ve birim şekil değişim arasındaki ilişkiler, Mohr dairesi ve akma kriterleri. Plastik deformasyon mekanizmaları ve deformasyon sertleşmesi. Plastik deformasyonu etkileyen faktörler. Plastik şekillendirme yöntemlerinde kullanılan fırınlar. Dövme, haddeleme, ektrüzyon. Tel çekme ve boru üretimi. Sac şekillendirme işlemleri.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021