Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / MET 353E - Müh. Uyg. Tasar. Pren. & Malz. Seç.
 

MET 353E - Dsn.Prnc.&Mat.Sel for Eng.App.

Course Objectives

1. Bir tasarım için bağımlı ve bağımsız değişkenleri tanımak ve belirlemek.
2. Ürün ve proses tasarımının farklarını belirlemek
3. Konsept ve analitik açıdan sistem bileşenlerinin nasıl çalıştığını tanımlamak.
4. Derslerde öğretilen bilgiler ile bilimsel mühendislik prensiplerinin arasında köprü kurulması

Course Description

Bu ders malzeme ve proses seçimi için metodoloji geliştirilmesinde başlangıç seviyesinde bilgi vermeyi kapsamaktadır. Dersin odağı temel olarak malzeme özelliklerindedir, buna ek olarak ders proses ve prosesle kazanılan özellikleri de öğretmeyi amaçlamaktadır.

Course Coordinator
Özgül Keleş
Özgül Keleş
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023