Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering / GID 415E - Soğuk Muhafaza
 

GID 415E - Cold Storage Technology

Course Objectives

Gıda maddeleri başlangıç kalitelerini olabildiğince uzun süre koruyabilmeleri amacı ile soğutma teknolojisi ile işlenmektedir. Soğutma teknolojisinin etkinliğinin artırılması amacı ile modifiye atmosferde paketleme veya kontrollü atmosferde depolama teknikleri de kullanılabilmektedir. Bu ders ile gıda mühendislerinin soğuk zincir kavramı hakkındaki temel bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda,
1. Soğuk üretme ile ilgili temel prensipler hakkında genel bilgi sahibi olunması
2. Soğukta ve dondurarak muhafaza tekniklerinin irdelenmesi
3. Modifiye atmosferde paketleme veya kontrollü atmosferde depolama hakkında bilgi sahibi olunması
4. Soğutma sisteminde kullanılan proses kontrol ekipmanlarının öneminin analizlenmesi
5. Uygulamada kullanılan teknik terimlerin ve pratik çözümlerin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

Course Description

Ders kapsamında, soğutma kavramı ve önemi, ozon tabakası ve sera etkisi gibi güncel çevresel olaylar ile ilgili sınırlamalar, gıda ürünlerinin soğukta saklanması, soğutma çevrimleri, soğuk hava depoları, modifiye atmosferde paketleme, kontrollü atmosferde depolama, dondurma, soğuk hava depolarındaki enerji korunumu, ürün bazlı uygulamalar, soğutma sistemlerindeki proses kontrol ekipmanları konuları üzerinde durulacaktır.

Course Coordinator
Filiz Altay
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021