Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / GEO 302 - Arazi Yönetimi
 

GEO 302 - Land Management

Course Objectives

öğrencilere temel arazi yönetim ilkeleri, kentsel ve kırsal arazi düzenlemeleri ve arazi gelişim süreçleri ve bunlara ilişkin mevzuat altyapısını yorumlama, gerekli kavramsal ve teknik yöntemler becerisini aktarmaktır.

Course Description

Ders kapsamında, arazi yönetimine giriş, sürdürülebilir arazi yönetimi,kentsel gelişme ve imar mevzuatının genel yapısı, kentsel planların uygulanması, kentsel arazi düzenlemeleri, kent-kır illişkisi, kırsal arazilerin düzenlenmesi, toplulaştırmaya giriş ve mülkiyet düzenlemeleri ele alınacaktır.

Course Coordinator
Mustafa Yanalak
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024