Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Electrical and Electronic Engineering / ABT 508E - Yönetim Ekonomisi
 

ABT 508E - Managerial Economics

Course Objectives

1. Ekonomik kavramların tanıtımını yapmak.
2. Fiyat kuramı ve tüketici tercihleri hakkında ayrıntılı inceleme yapmak.
3. Piyasa yapısını ve performansını incelemek.
4. Yönetimsel problemlerin çözümü için karar alma tekniklerinin anlatılması.
5. Ülke ve dünya ekonomisi içinde uygulamalarının örneklerle aktarılması.

Course Description

Yönetim Ekonomisinin Temelleri, Piyasa Gücü: Talep ve Arz, Kantitatif Talep Analizi, Tüketici Davranışı Kuramı, Üretim Süreci ve Mâliyetler, Tam Rekabet ve Tekel Piyasalarının Yönetimi, Tekel ve Tekelci Rekabet Piyasalarının Yönetimi, Temel Oligopol Modelleri, Oyun Kuramı: İçsel Oligopol, Piyasa Gücü Olan Firmalar için Fiyat Stratejileri, Makroekonomiye Giriş, Türkiye Ekonomisi.

Course Coordinator
Mehmet Özgür Kayalıca
Mehmet Özgür Kayalıca
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024