Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Maritime / MST 292 - Marine Environment Protection
 

MST 292 - Deniz Çevresinin Korunması

Course Objectives

1. To provide better understanding of marine environment issues,
2. To provide the recognition of international agreements on marine environmental pollution.

Course Description

MARPOL Sözleşmesindeki kuralların tanımlanması. ISO 14001 Çevre Yönetim Standart’ının
gemi işletmeciliğine entegrasyonu için modellerin incelenmesi. Gemilerde oluşabilecek
çevresel risklerin tanımlanması. Farklı gemi tipleri için liman ve bayrak devleti çevre
denetimlerinin incelenmesi

Course Coordinator
Tanzer Satır
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024