Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mechanical Engineering / MUK 209 - Mukavemet I
 

MUK 209 - Mukavemet I

Course Objectives

Statik yüke maruz rijit olmayan cisimlerde gerilme, şekil değiştirme ve gerinim bağıntılarını kullanarak cismi boyunlandırma beceresi kazandırmak

Course Description

Mukavemetin İlkeleri, Katı Cisimler, Birim Sistemleri, Kesit Tesirleri, Diferansiyel Denge Denklemleri, Kesit Tesir Diyagramları, Gerilme, Tek Eksenli Gerilme, İki Eksenli Gerilme, Mohr Dairesi, Üç Eksenli Gerilme, Dönüşüm Bağıntıları, Asal Gerilmeler, Birim Şekil Değiştirme Bileşenleri, Dönüşüm Bağıntıları, Gerilme-Birim Şekil Değiştirme Eğrisi, Bünye Bağıntıları, Isıl Şekil Değiştirmeler, Normal Gerilme, Emniyet Gerilmesi, Isıl Etkiler, Statikçe Belirli ve Belirsiz Problemler, Bileşik Çubuklar, Bağlantı elemanları (Bulon ve Perçin), Burulma Varsayımları, Kayma Gerilmesi ve Kesit Dönmesi, Bileşik Çubuklar, Düzgün Olmayan Burulma, Güç Aktarım Milleri, Kapalı ve Açık İnce Halka Kesitler, Tüplerde Burulma, Eğilme Varsayımları, Düz Eğilme, Eğik Eğilme, Bileşik Çubuklar, Enerji, Şekil Değiştirme Enerjisi, Dış Kuvvetlerin İşi

Course Coordinator
Fuzuli Ağrı Akçay
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024