Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / JEO 331 / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 Ana kayaç yapıcı minerallerin fiziksel özelliklerinin gözden geçirilmesi (silikat ve karbonat mineralleri)
2 Ana kayaç yapıcı minerallerin fiziksel özelliklerinin gözden geçirilmesi (silikat ve karbonat mineralleri)
3 Ultrabazik-ultramafik kayaların el örneklerinde incelenmesi
4 Gabro-bazalt ailesi kayallarının el örneklerinde incelenmesi
5 Diyorit-Andezit; Monzonit-Latit ve Siyenit-Trakit ailesi kayaların el örneklerinde incelenmesi
6 Diyorit-Andezit; Monzonit-Latit ve Siyenit-Trakit ailesi kayaların el örneklerinde incelenmesi
7 Granit-Riyolit ailesi kayaların el örneklerinde incelenmesi
8 Piroklastik kayaçların el örneklerinde incelenmesi
9 Doğada yaygın olarak bulunan metamorfik kayaların el örneklerinde incelenmesi (gnays, şist, fillat, sleyt, mermer, amfibolit, metapelit, metabazitler)
10 Doğada yaygın olarak bulunan metamorfik kayaların el örneklerinde incelenmesi (gnays, şist, fillat, sleyt, mermer, amfibolit, metapelit, metabazitler)
11 Doğada yaygın olarak bulunan metamorfik kayaların el örneklerinde incelenmesi (gnays, şist, fillat, sleyt, mermer, amfibolit, metapelit, metabazitler)
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024