Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Mines / JEO 4902 - Jeoloji Müh. Tasarımı II
 

JEO 4902 - Design in Geological Engineering

Course Objectives

Öğrencilerin bir proje konusu üzerinde araştırma yapması, tasarlaması ve raporlaması için gerekli tecrübeye sahip olabilmesi amaçlanmıştır.

Course Description

Bu ders için öğrencilere bir proje konusu verilir. Ve öğrenciler bu proje konsu üzerine literatür araştırması yapar, çeşitli gözlemleri ve veri işlemlerinin ardından elde ettiği sonuçları bilimsel bir dil ve formatta rapor eder.

Course Coordinator
Ziyadin Çakır
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023