Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / GEM 204 - Termodinamik
 

GEM 204 - Thermodynamics

Course Objectives

1.Termodinamiğin enerji dönüşümleri ile ilgili ilkelerini öğretmek.
2.Termodinamik özelikler arasındaki bağlantıları elde edebilmek için saf maddeleri faz değişimleri ile
beraber öğretmek ve termodinamik özelik tablolarının kullanılmasını öğretmek
3.Termodinamiğin birinci yasasını enerjinin korunumu ilkesi ile beraber vermek ve birinci yasann kapalı
ve açık sistemlere uygulanmasını öğretmek
4.Mühendislik sistemlerinin performanslarının teorik limitlerini belirleyebilmek için termodinamiğin ikinci
yasasını entropi konsepti ve enerji geçişi sırasındaki tersinmezlikler ile birlikte öğretmek
5.Termodinamiğin temel kavramlarını pratik mühendislik problemlerinin analizini yapabilmek için
öğretmek

Course Description

Introduction and Basic Concepts: Thermodynamics and Energy, Zeroth Law of Thermodynamics, Energy
Conversion and General Energy Analysis, Properties of Pure Substances, Energy Analysis of Closed
Systems, Mass and Energy Analysis of Control Volumes, The Second Law of Thermodynamics: Heat
Engines, Refrigerators and Heat Pumps, The Carnot Cycle, Entropy and The Increase of Entropy Principle,
Exergy: A Measure of Work Potantial

Course Coordinator
Oğuz Salim Söğüt
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023