Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / NAE 101 - Int.to Nav.Arch.&Mar.Eng.&Eth.
 

NAE 101 - Int.to Nav.Arch.&Mar.Eng.&Eth.

Course Objectives

Gemilerin ve gemi mühendisliğinin genel olarak tanıtılması. Gemi tipleri ve genel yerleştirme. Gemi ağırlığı ve bileşenleri. Gemi hidrostatiği ve stabilitesi. Tonaj ve fribord. Gemi direnci ve sevk. Gemi konstrüksiyonunun tipleri ve bileşenleri. Gemi makine ve sistemleri. Gemi üretiminde kullanılan malzemeler. Gemi üretimi ve tersaneler. Gemi tasarımı ve tasarım ofisleri. Mühendislik etiği.

Course Description

Gemilerin ve gemi mühendisliğinin genel olarak tanıtılması. Gemi tipleri ve genel yerleştirme. Gemi ağırlığı ve bileşenleri. Gemi hidrostatiği ve stabilitesi. Tonaj ve fribord. Gemi direnci ve sevk. Gemi konstrüksiyonunun tipleri ve bileşenleri. Gemi makine ve sistemleri. Gemi üretiminde kullanılan malzemeler. Gemi üretimi ve tersaneler. Gemi tasarımı ve tasarım ofisleri. Mühendislik etiği.

Course Coordinator
Erdem Üçer
Erdem Üçer
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023