Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / GEM 312E - Gemi Yardımcı Makinaları
 

GEM 312E - Marine Auxiliary Machinery

Course Objectives

Gemi yardımcı makinaları ve bağlı donanım hakkında bilgi edinilmesi
Tasarım mantık ve yeteneğinin kazanılması ve donanım seçme ilkelerinin öğrenilmesi
Yardımcı makinaların kapastie hesaplarının yapılabilmesi

Course Description

Pompalar, pompa türleri, pompa çalışma noktasının saptanması, ilk hareket sistemi, hava şişeleri ve sıkıştırıcılar, zincir ve demir ırgatı, dümen, dümen kurulum ve çalışma ilkeleri, ısı değiştiriciler, ayrıştırıcılar, süzgeçler, yangın söndürme sistemleri, ölü gaz sistemleri, yakıt aktarım ve tank yıkama sistemleri, buharlaştırıcılar, soğutma odaları, iklimdirme ilkeleri

Course Coordinator
Osman Azmi Özsoysal
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2020