Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / FIZ 101 - Fizik I
 

FIZ 101 - Physics1

Course Objectives

Fiziksel büyüklükler ve ölçme, birim sistemleri; vektörler; kinematik büyüklükler ve hareketin tasviri; Newton’un Hareket Yasaları; iş ve enerji kavramları, korunumlu kuvvetler ve enerji korunumu; momentum ve parçacık sistemlerinin hareketinin tasviri, momentum korunumu; sabit doğrultulu dönme hareketinin kinematiği ve dinamiği; statik denge; periyodik hareket; kütleçekim.

Course Description

Fiziksel büyüklükler ve ölçme, birim sistemleri; vektörler; kinematik Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler
Kinematik
Newton'un Hareket Yasaları
Newton Yasalarının Uygulaması
İş ve Kinetik Enerji
Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
Momentum, İtme ve Çarpışma
Dönme Hareketinin Kinematiği
Dönme Hareketinin Dinamiği
Kütleçekim
Periyodik Hareket

Course Coordinator
Yaşar Yılmaz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024