Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Science and Letters / KIM 102EL - Genel Kimya II Lab
 

KIM 102EL - General Chemistry II Lab

Course Objectives

1. Asitler, bazlar ve tuzları 2. Tampon çözeltilerin hazırlanması ve tampon kapasitesi 3. Çözünürlük sabitinin saptanması 4. Sabun sentezi ve özelliklerinin incelenmesi 5. Grup I katyonlarının analizi (Ag+, Pb+2, Hg22+) 6. Grup II: Hidrojen sülfit grubu 7. Grup III: Amonyum sülfit grubu 8. Grup IV katyonları 9. Anyonlar ve tuzlarının tanınma reaksiyonları 10. [Co(NH3)5ONO]Cl2 kompleksinin hazırlanması ve bağlanma izomerliği

Course Description

1. Asitler, bazlar ve tuzları 2. Tampon çözeltilerin hazırlanması ve tampon kapasitesi 3. Çözünürlük sabitinin saptanması 4. Sabun sentezi ve özelliklerinin incelenmesi 5. Grup I katyonlarının analizi (Ag+, Pb+2, Hg22+) 6. Grup II: Hidrojen sülfit grubu 7. Grup III: Amonyum sülfit grubu 8. Grup IV katyonları 9. Anyonlar ve tuzlarının tanınma reaksiyonları 10. [Co(NH3)5ONO]Cl2 kompleksinin hazırlanması ve bağlanma izomerliği

Course Coordinator
Ozan Sanlı Şentürk
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024