Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Textile Technologies and Design / TEK 342E - İplik Teknolojisi II
 

TEK 342E - Yarn Technology II

Course Objectives

1. Fitil ve iplik eğirme makinalarının ve çalışma prensiplerinin açıklanması.
2. İstenen özelliklerde ürün tasarımı ve üretimine yönelik olarak lif, makina ve proses kombinasyonu
oluşturabilme becerisini kazandırmak.
3. Farklı iplik tiplerinin kullanım alanları ve ürün özellikleri arasındaki farkları ayırt edebilme becerisi
kazandırmak.
4. İplik üretim ve planlaması için gerekli yöntemlerin öğretilmesi.

Course Description

İplik eğirme makinalarının tanıtımı ve çalışma prensiplerinin açıklanması. İplik tipleri, yapıları ve
özellikleri ile kullanım alanlarının açıklanması. İhtiyaca uygun iplik üretimi ve tasarımı için uygun lif ve
proses seçimi. İplikhanede üretim hesapları

Course Coordinator
Nazan Okur
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021