Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / BPL 514 - Turizm ve Bölgesel Gelişme
 

BPL 514 - tourism and regional development

Course Objectives

Turizmin ulusal ve bölgesel kalkınmadaki rolünü anlamak.
Dünyada turizmle ilgili yeni eğilimler hakkında bilgi sahibi olmak
Turizmin etkilerini analiz etmeyi öğrenmek

Course Description

Uluslararasi turizm, rekabet, Turizmin ulusal gelişmeye katkısı, arz ve taleb, Turizmde yeni eğilimler, turizm gelişme süreçleri, Turizmin bölgesel gelişmeye katkısı, bölgesel gelişme-turizm ilişkisini değerlendirmede kullanılan yöntemler, turizmin ekonomik etkileri, sosyo-kültürel etkileri, çevresel etkileri, sürdürülebilir turizm, kentsel turizm. Farklı turizm türlerinin özellikleri ve yerel gelişme stratejileri. Türkiye'nin turizm gelişme politikası, turizm yatırımları, Turizmin mekansal gelişimi ve bölgesel gelişmeye etkileri.

Course Coordinator
Ebru Kerimoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021