Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAT 512E - KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I
 

MAT 512E - Partial Differantial Equat. I

Course Objectives

1 Karakteristikler kavramını takdim etmek ve karakteristikler yöntemi ile birinci mertebe kuazilineer ve nonlinear denklemler için Cauchy problemini çözmek.
2 Önce birinci mertebe kuazilineer denklemler için ve sonra da yüksek mertebe lineer denklemler için klasik ve zayıf çözümleri tanımlamak. Ayrıca lineer denklemlerin distribüsyon anlamında çözümlerini de tanımlamak.
3 Dalga, Laplace ve Isı denklemlerinin bazı klasik ve zayıf çözümlerini incelemek.

Course Description

Birinci mertebe kuazilineer ve nonlinear denklemler için Cauchy probleminin karakteristikler yöntemi ile çözümlerini bulabilirler. Birinci mertebe kuazilineer denklemlerin klasik ve zayıf (süreksiz) çözümlerini bulabilirler
2 Yüksek mertebeden bir denklem için Cauchy problemini tanımlayıp inceleyebilirler.
3 İkinci mertebe denklemleri sınıflayabilirler, kanonik formlarını ve bunların bazılarının genel çözümlerini bulabilirler. Birinci mertebe sistemleri sınıflayabilirler ve hiperbolik sistemlerin çözümlerini bulabilirler
4 Lineer denklemlerin zayıf çözümlerini ve genelleştirimiş (distribüsyon anlamında ) çözümlerini tanımlayabilirler.
5 Bir boyutlu dalga denkleminin klasik ve zayıf çözümlerini bulabilirler.
6 Yüksek boyutlu dalga denklemleri için Cauchy problemine küresel ortalamalar yöntemini uygulayabilirler
7 Laplace denklemi için Dirichlet ve Neumann problemlerinin bazı özel bölgelerde çözümlerini inşa edebilirler. Bu problemler için genel bir bölgede Green foksiyonlarını tanımlayabilirler
8 Isı denkleminin sınırlı bir bölgede ve başlangıç değer problem için çözümlerini inşaa edebilirler.

Course Coordinator
Cihangir Özemir
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023