Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / SBP 603 - Şehirsel Büyüme
 

SBP 603 - Urban Growth

Course Objectives

Küreselleşme sürecinde değişen şehirsel büyüme dinamiklerini irdelemek, ve şehir planlamada bu bilgiyi kullanarak gelişme politikaları formüle etmeye yönlendirmek

Course Description

Kentsel büyümenin farklı bileşenlerinin rolünü kavramak
Farklı sosyal ekonomik ortamlarda büyüme politikalarını eleştirel bakışla değerlendirebilme
Kentsel büyüme kuramlarını sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirme

Course Coordinator
Ebru Kerimoğlu
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021