Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / GEO 596 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
English Scien.Rese., Ethic&Seminar
Course Code
GEO 596 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 2 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Çiğdem Göksel
Çiğdem Göksel
Course Objectives Bilim Tanımı ve Gelişimi, Bilimsel Araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje ve bilimsel makale yazım teknikleri,araştırma yaparken izlenen etik ilkeler, yayın yapılırken izlenen etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunumda dikkat edilmesi gerekenler, tez konusu ve kendi mühendislik alanında yapılacak sunumlar
Course Description 1. Bilim Tanımı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi
2. Bilimsel methodoloji, araştırma tasarımı ve veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi
3. Bilimsel yayın çeşitleri
4. Bilimsel yayınlarda izlenen etik ilkelerin kavranması
5.Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nitel ve nicel veriler ile destekleyerek alanında ve alan dışı gruplara, yazılı ve sözlü olarak sistemli bir biçimde akatarabilme
Course Outcomes 1. Bilimsel bilginin ve bilimin tarihsel gelişiminin ne olduğu, kavramış olmak
2. Bilimsel araştırma yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olmak
3. Literatür Analizi yapmak
4.Bilimsel yayın çeşitlerinin neler oldupunu ve temel özelliklerini öğrenmek
5.Bilimsel çalışmalarda takip edilmesi gereken etik kuralları öğrenmek ve içselleştirmiş olmak
6.Teknik ve teknik olmayan sunumlar hazırlayabilme becerisine sahip olmak
7. Sunum yaparken, dinleyiciye, sözel, vokal,görsel olarak hitap etmeyi öğrenmek
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook 1. Andrwe Bradbury. Başarılı sunum Teknikleri- 2006. Çeviri H. Elçi
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024