Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / SBP 628 - Yerel Eko.Geli.Polit.&Plan.
 

SBP 628 - Local Economic Development

Course Objectives

; ekonomik gelişme odaklı düşünme, ekonomik gelişme temelli analiz ve karar-alma teknikleri ile yerel ekonomik gelişme konusunda karar almaya götürecek politikaların tartışılması hedeflenmektedir

Course Description

; ekonomik gelişme odaklı düşünme, ekonomik gelişme temelli analiz ve karar-alma teknikleri ile yerel ekonomik gelişme konusunda karar almaya götürecek politikaların tartışılması hedeflenmektedir

Course Coordinator
Elif Alkay
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021