Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / BPL 504E - Bölgesel Analiz Yöntemleri
 

BPL 504E - Methods of Regional Analysis

Course Objectives

-To teach the key methods for regional analysis
-To construct the background of which methods should be used to understand the regional issues
- To develop the analytic thinking

Course Description

Bölge Biliminin içeriği. Bölgeler nasıl oluşur ve nasıl tanımlanır. Bölgesel ve Yapısal değişim. Bölgelerarası eşitsizlikler ve ölçümü. Ekonomik temel. Yerleşim katsayısı. Mekansal Yoğunlaşma, Uzmanlaşma ve Çeşitlenme. Mekansal veri analizi.

Course Coordinator
Emine Ferhan Gezici Korten
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021