Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / ELE 506E - Duyarlık ve Tolerans Analizi
 

ELE 506E - Sensitiv. and Tolerance Analy.

Course Objectives

1 Temel duyarlık tanımları ve bağıntıları
2 Duyarlıklar arası değişmez bağıntılar
3 İşaret akış diyagramı ve işaret akış diyagramı ile duyarlık analizi Dönüş farkı ve bu kavram kullanılarak duyarlık analizi
4 Dönüş farkı ve bu kavram kullanılarak duyarlık analizi
5 Ek devre ve bu kavram kullanılarak duyarlık analizi
6 Yardımcı devre ve bu kavram kullanılarak duyarlık analizi
7 Deterministik ve istatistiksel tolerans. Temel duyarlık ölçütleri

Course Description

Duyarlıklar: bağıl, yarı-bağıl, mutlak duyarlıklar. Tek ve çok-parametreli duyarlıklar. Transfer, genlik ve faz fonksiyonu duyarlıkları. Duyarlıklar arasındaki bağıntılar. Duyarlıkların bulunması: İşaret-akış diyagramı, dönüş farkı ve ek devre yöntemleri. Toleranslar ve optimum toleranslar. Duyarlık ölçüleri. Duyarlıkların en aza indirgenmesi

Course Coordinator
İsmail Serdar Özoğuz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2020