Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / ELE 512 - İleri Analog Tümdevre Tasarımı
 

ELE 512 - Advanced Analog IC Design

Course Objectives

Elektronik devre tasarımının vazgeçilmez ve önemli bir yapı grubu olan analog tümdevre yapı bloklarının oluşturulmasında MOS teknolojisi gittikçe yaygınlaşarak kullanılmakta, literatürde sürekli olarak bu alanda yapılan yeni çalışmaları ve geliştirilen yeni devre bloklarını yansıtan yazılarla karşılaşılmaktadır. Bu derste, analog MOS tümdevre tekniği konusunda bilgi eksikliğini tamamlanması ve bu alanda araştırmacılara yol göstermesi ve yeni ufuklar açması amaçlanmaktadır.

Course Description

Basic relations characterizing MOS behaviour. Basic MOS subcircuits: Diode connection, current sources, reference voltage sources, Amplifier stages, CMOS operational amplifiers, CMOS OTA design, CMOS current conveyors, Design of CMOS analog multipliers. Design of CMOS oscillators: s-C oscillators, CMOS relaxation oscillators, CMOS OTA-C oscillators, current-conveyor based RC oscillators. Analogue signal processing: s-C filters, CMOS OTA-C active filters, current-conveyor based RC filters. Analog circuit blocks for subthreshold operation

Course Coordinator
İsmail Serdar Özoğuz
İsmail Serdar Özoğuz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2020