Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / CBM 623 - Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi
 

CBM 623 - Remediation of Soil

Course Objectives

Kirlenmiş toprakların temizlenmesi konusunda öğrencilere detaylı bilgiler vermek. Uygulama örnekleri üzerinden pratik kazandırmak.

Course Description

Remediation of soil with convenient technologies

Course Coordinator
İzzet Öztürk
Mustafa Sait Yazgan
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021