Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MET 612 - Kinetik
 

MET 612 - Kinetics

Course Objectives

1. Temel metalurjik süreçlerin kinetik analizlerle kavranması.

2. Temel metalurjik süreçlerin kinetik analizlerinin ve kinetik modellerinin endüstrideki uygulamalarının kavranması.

Course Description

Reaksiyon hızı ve aktivasyon enerjisi. Homojen ve heterojen reaksiyon süreçleri. Heterojen reaksiyon süreçlerinin karakteristiği. Reaksiyon ara yüzeyi ve kinetik anlamı. Geometrik biçime göre reaksiyon süreçlerinin gerçekleşme oranı terimiyle kinetik ifadeler. Heterojen reaksiyon süreçlerinde sınır tabakasındaki olaylar, yayınma, adsorbsiyon. Heterojen reaksiyon süreçlerinin tipleri ve akışkan akış hızının, sıcaklığın, etkili madde derişiminin – oranının etkisi. Çekirdeklenme. Katı-akışkan reaksiyon süreçlerinin ürünlerinin doğası ve kinetik modelleri. Katı-Gaz, Katı-Sıvı, Katı-Katı, Sıvı-Gaz ve Sıvı-Sıvı reaksiyon süreçleri. Temel metalurjik süreçlerin kinetik çözümleri ve modelleri.

Course Coordinator
Nuri Solak
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024