Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MAK 692E - Isıl Sistemlerin İstatistiksel Termodinamiği
 

MAK 692E - Statis.Thermodyn.of Ther.Sys.

Course Objectives

1-Tersinmez süreçlerin öğrenilmesi ve etkin ısıl sistemlerin kurulmasında uygulanması.
2-Tersinmezliğin etkili olduğu dinamik sistemlerin karakterize edilmesi.
3-Yayıcı yapıların ve düzen oluşturan salınımların anlaşılarak minimum entropi temelinde yapılacak tasarımlara uyarlanması.

Course Description

Elements of Statistical Thermodynamics. Equilibrium Thermodynamics. The Gibbs Stability Theory. Critical Phenomena and Configurational Heat Capacity. Entropy Production Fluctuations and Small Systems. Linear Nonequilibrium Thermodynamics. Linear Regime. Nonlinear Thermodynamics. and Dissipative Structures

Course Coordinator
Mert Gür
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023