Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / KBM 596 - Seminer
 

KBM 596 - Seminar

Course Objectives

1- Öğrencilere modern araştırma yöntemlerini tanıtmak,
2- Öğrencilere makale ve teknik döküman yazma, özetleme ve hakem değerlendirme sürecini öğretmek,
3- Öğrencilere akademik dürüstlük, etik ve intihal kavramlarını tanıtmak,
4- Öğrencilere bilimin toplum üzerindeki etkisini tanıtmak,
5- Öğrencilere teknik makale sunumu ve tartışma becerilerini aşılamak.

Course Description

Seminer dersi bilimsel araştırma ve etik konularında klasik ve modern konuları öğrencilere aşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders kapsamında yapılacak çalışma, inceleme ve tartışmaların öğrencilere bilimsel araştırma için önem arz eden 1) bilim ve araştırma etiği 2) araştırma disiplini ve bütünlüğü 3) hakem değerlendirmesi, sorumlu yazarlık ve intihalcilik 4) veri eldesi, yönetimi ve işlemesi 5) bilimin toplum üzerindeki etkisi 6) işbirliği ve ortak çalışma yönetimi 7) bilimdeki önyargı 8) çıkar çatışması vb. konularında yeterlilik kazandırması amaçlamaktadır.

Course Coordinator
Cihan Bayındır
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021