Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / SPL 504E - Konut Politikası
 

SPL 504E - Housing Policy

Course Objectives

Konut politikaları bağlamında kapsamlı bir tartışma ortamı yaratabilmek

Course Description

Konut politikası nedir; konut problemi; planlamada konut politikası; konut piyasası dinamikleri ve politika; konuta finansal erişilebilirlik; Türkiye'de konut politikası konularında teorik bilgi aktarımı ve örnekler üzerinden tartışma

Course Coordinator
Elif Alkay
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021