Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / CBM 553 - Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi
 

CBM 553 - energy generation from Waste and Biomass

Course Objectives

The learning objectives of this course are given below:
1. Giving the basic knowledge to student about waste and biomass potantails in the world and Turkey and raising the awareness .
2. To be informed of student about Compost,, RDF,,biogas, biodiesel, bioalcohol production processes with the biological technologies
3. To be informed of student about energy convertion with thermal convertion technologies about combustion,gasification,pyrolis and torrefaction and teheir cost analysis.

Course Description

Dünyada ve Türkiiye'de atık ve biokütle üretim potansiyelleri, atıkların yönetimi, karakterizasyonu, biyolojik dönüşüm teknolojileri, kompost, RDF, biogaz, biyodizel, biyoalkol üretim prosesleri, termal yöntemler, stokiometrik hesaplar, yakma, gazlaştırma, piroliz, sentez gazı ve yağları üretmek, hidrojen ve CO2 depolama, BAT teknolojileri, döngüsel ekonomi, ekonomik analizler, atıkların arıtımında BAT teknolojileri

Course Coordinator
Kadir Alp
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023