Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / CBM 553 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Atık ve Biyokütleden Enerji Üretimi
English energy generation from Waste and Biomass
Course Code
CBM 553 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Kadir Alp
Course Objectives The learning objectives of this course are given below:
1. Giving the basic knowledge to student about waste and biomass potantails in the world and Turkey and raising the awareness .
2. To be informed of student about Compost,, RDF,,biogas, biodiesel, bioalcohol production processes with the biological technologies
3. To be informed of student about energy convertion with thermal convertion technologies about combustion,gasification,pyrolis and torrefaction and teheir cost analysis.
Course Description Dünyada ve Türkiiye'de atık ve biokütle üretim potansiyelleri, atıkların yönetimi, karakterizasyonu, biyolojik dönüşüm teknolojileri, kompost, RDF, biogaz, biyodizel, biyoalkol üretim prosesleri, termal yöntemler, stokiometrik hesaplar, yakma, gazlaştırma, piroliz, sentez gazı ve yağları üretmek, hidrojen ve CO2 depolama, BAT teknolojileri, döngüsel ekonomi, ekonomik analizler, atıkların arıtımında BAT teknolojileri
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021