Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / BPL 506 - Bölge Planlama Projesi II
 

BPL 506 - Regional Planning Studio II

Course Objectives

Geliştirilen stratejilere uygun olarak eylem planı hazırlama pratiğinin kazandırılması.

Teknik ve yasal süreçleri ile birlikte kalkınma ajansları mevzuatına uygun proje hazırlama eğitiminin verilmesi.

Course Description

Bölge Planlama Proje I kapsamında oluşturulan stratejik plana uygun olarak bütün alt bileşenleri ile birlikte bir eylem planının hazırlanması ve kalkınma ajansları prosedürlerine uygun olarak proje hazırlama süreçlerinin aktarılması.

Course Coordinator
Özhan Ertekin
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021