Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / DUM 607E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Gemi Makinaları Dizaynı ve Prensipleri
English Marine Diesel Engines Prin&Prt
Course Code
DUM 607E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Oğuz Salim Söğüt
Course Objectives 1 Gemi dizel makinelerinin tasarım esaslarını öğretmek.
2 Yardımcı sistemlerin tasarımını öğretmek
3 Kullanılan malzemeleri öğretmek
Course Description Dizel makineleri teorisi, aşırı doldurma teorisi ve diğer motor sistemleri teorileri, yakıtlar ve yanma, ısısal yükleme. Motor dizaynı uygulaması. Emme ve Egzost sistemleri, motorun dengelenmesi, burulma titreşimleri. Malzemelerin kullanımı, segmanlar ve gömlekler. İlk hareket donanımları. Soğutma sistemleri. Yağlama yağı ve yakıt sistemleri. Çevre kirliliği bakımından motor dizaynının incelenmesi. Motor tipleri ve Motor test işlemleri.
Course Outcomes 1 Gemi dizel makinelerinin güç, verim ve ısı hesaplarını öğrenir.
2 Gemi dizel makinelerinin ana ölçülerini hesaplamayı öğrenir.
3 Gemi dizel makinelerinin yardımcı sistemlerini hesaplamayı öğrenir.
4 Gemi dizel makinelerinde kullanılan malzemeleri öğrenir
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021