Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / MHY 515 - Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi
 

MHY 515 - Knowledge Management and Technologies

Course Objectives

Bilgi yönetimi, kurumlarda kalite yönetiminden sonra dünyada artan bir şekilde ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bu gelişmede en önemli gerekçe bilginin temel üretim faktörü olduğunun anlaşılmasıdır. Diğer bütün üretim faktörlerinin bilgi faktörüne bağlı olarak işletmelerde yeterli veya yetersiz düzeyde yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle son senelerde bilgi ve bilgi yönetimine duyulan ilgi yoğunlaşmıştır. Bilgi yönetimini yeterli düzeyde yapan işletmelerin başarılı oldukları, diğerlerinin ise başarısız kaldıkları görülmektedir. Bilgi işleme teknolojisindeki gelişmeler paralelinde bilgi yönetiminin de etkinleştiği, yaygınlaştığı gözlenmektedir. Ders kapsamında öğrenciye gerek iş dünyasında rekabet üstünlüğü sağlayan bilgi yönetiminin esasları gerekse bu çerçevede kullanılan teknolojik araçların tanıtılması amaçlanmaktadır.

Course Description

Data, information and knowledge; knowledge in products; knowledge integrating to products during production processes; from quality managemet to knowledge management; knowledge types in organisations, explicit and tacit (implicit) knowledge; milestones in knowledge manegement of explicit and tacit knowledge; knowledge creating company; CKO (Chief Knowledge Officer); knowledge management awards; Total Knowledge Management; intellectual capital (intangible assets of an organisation); computing and monitoring of intellectual capital; corporate knowledge mapping and tools; intranet and some examples.

Course Coordinator
Evren Aksoy
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023