Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / END 566E - Endüstriyel Veri Analizi
 

END 566E - Industrial Data Analytics

Course Objectives

veri analiz yöntemlerini tartışmak

Course Description

regresyon, sınıflama ve kümeleme problemleri için veri analitiği yöntemleri incelenmektedir.

Course Coordinator
Nizamettin Bayyurt
Nizamettin Bayyurt
Nizamettin Bayyurt
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023