Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Social Science / ISS 504E - Finansman Yönetimi
 

ISS 504E - Corporate Finance

Course Objectives

Dersin amacı özellikle anonim şirketler için kaynak sağlama ve sağlanan kaynakların etkin bir şekilde kullanımı için gerekli olan işlemler analiz, planlama ve varlıkların yönetimi gibi konularda öğrencilerin temel bilgileri almasını sağlamaktır. Bu amaçla işlenecek konular : finans fonksiyonu ve finans yöneticisi; finansal analiz ve denetim; finansal planlama, yatırım kararları, finansman kararları, risk getiri ve sermaye maliyeti, sermaye yapısı, kar payı politikaları.

Course Description

Dersin amacı özellikle anonim şirketler için kaynak sağlama ve sağlanan kaynakların etkin bir şekilde kullanımı için gerekli olan işlemler analiz, planlama ve varlıkların yönetimi gibi konularda öğrencilerin temel bilgileri almasını sağlamaktır. Bu amaçla işlenecek konular : finans fonksiyonu ve finans yöneticisi; finansal analiz ve denetim; finansal planlama, yatırım kararları, finansman kararları, risk getiri ve sermaye maliyeti, sermaye yapısı, kar payı politikaları.

Course Coordinator
Kaya Tokmakçıoğlu
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021